I00036 (I00036)
ICT & Samenleving 1*
< 2006/2007 > 06-09-2006 t/m 20-12-2006 () H
Informatica - Bachelor (2003) Omgeving (3 ec) (3 ec)
Informatiekunde - Bachelor (2003) Subject van verandering en bestendiging (3 ec)
omvang
3 ec (84 uur) : 32 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 52 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.15 u/student/ec)
speciale web-site
http://www.ru.nl/fil-beta/lucac/ICTS1_2007/icts1_index.html

 

De Informatica en Samenleving 1 cursus heeft als doel om de complexe interactie tussen technologische ontwikkelingen en maatschappelijke omgeving te bestuderen en te problematiseren. De benadering is probleemgericht: op basis van een aantal case studies die tijdens het college besproken worden komen verschillende soorten problematiek aan bod. We zullen het o.a. hebben over de relatie tussen privacy en beschikbaarheid van gegevens op het Net, de democratiserende functie van de World Wide Web, de centraliteit van de informatietechnologie voor het behouden van kennis. De colleges zullen deels gegeven worden in de vorm van klassieke hoorcolleges en deels als gemeenschappelijke discussiebijeenkomsten. Aanvullende literatuur zal uitgedeeld worden tijdens de lessen. Aan de studenten zal gevraagd worden om een aantal korte werkstukken te schrijven en een langer eindpaper.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus de student:

 1. heeft kennis van modellen en theorie├źn die de wederzijdse invloed van wetenschap en samenleving beschrijven
 2. is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschappers
 3. is in staat om wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen binnen zijn/haar vakgebied in een bredere maatschappelijke context te plaatsen en te analyseren in hun ethische en sociale implicaties
 4. is in staat om zijn/haar positie over een relevant onderwerp te beargumenteren en uiteen te zetten in een schriftelijk betoog

Onderwerpen

Algemene theorievorming:

 1. Het ontstaan van wetenschap en technologie in het Westen: van Griekse filosofie tot de wetenschappelijke revolutie
 2. Problematisering verhouding wetenschap-technologie-samenleving
 3. Technologisch determinisme en technocratie
 4. Verhouding techniek-ethiek
 5. Verschillende methoden om een case study te analyseren (impact grid, stakeholdersanalyse)

Studiespecifieke onderwerpen:
 1. Privacy (privacy als (grond)recht, privacy en Internet, informatie-privacy en data-mining, verhouding privacy-anonimiteit-veiligheid)
 2. E-democracy (de betekenis van e-democracy voor het Westen; Internet stemmen; e-democracy en de Derde Wereld)
 3. E-government (digitalisering, system-level bureaucracy, verhouding burgers-overheid)
 4. Inleiding in de computerethiek


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 30 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: