I00037 (I00037)
ICT & Samenleving 2*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatica - Master variant C (2003) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master variant E (2003) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master variant MT (2005) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master variant O (2005) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant MT (2004) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant O (2004) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant MT (2003) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant O (2004) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant MT (2003) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant O (2004) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant MT (2003) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant O (2004) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant MT (2003) Informatica basis (3 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant O (2004) Informatica basis (3 ec)
Informatiekunde - Master (2004) methodologie en verdieping (3 ec)
Informatiekunde na het HBO (2003) Masterprogramma "Informatiearchitectuur" (3 ec)
omvang
3 ec (84 uur) : 32 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 52 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.15 u/student/ec)
inzet tentatief
speciale web-site
http://www.ru.nl/fil-beta/lucac/ICTS2_2006/icts2_index.html

 

The course Informatics and Society 2 (Informatica en Samenleving 2) explores some cultural and social issues that have been made possible by the development of information technology. Starting from the concepts of privacy en the relationship between informatics and political decision-making processes, we will move on to examine the changes in our way to look at the world caused by the progresses of information technology. On one hand we will study the social/ethical/cultural implications of artificial intelligence (AI); on the other hand we will put forth as a central theme the feasibility of software in all its implications

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus de student:

 1. heeft kennis van een aantal ethische en filosofische theorie├źn, zowel in het algemeen als toegepast op het eigen vakgebied
 2. heeft kennis van de filosofische veronderstellingen en implicaties van een aantal cutting edge onderzoeksvelden binnen zijn/haar vakgebieden
 3. is zich bewust van de noodzaak van zelfreflectie, om de eigen nomrativiteit ter discussie te stellen.
 4. is in staat om die veronderstellingen en implicaties te expliciteren
 5. is in staat om zelfstandig onderzoek uit te voeren naar een relevant onderwerp en de resultaten daarvan te presenteren in een schriftelijk betoog <\ol>

  Onderwerpen

  aaaAlgemene theorievorming

  1. Inleiding in de hoofdstromingen van de ethiek (deontologie, utilisme, deugdethiek)
  2. Inleiding de mind-body problem
  3. Inleiding in systeemtheorie

  Studiespecifieke onderwerpen
  1. Vrijheid van meningsuiting (verhouding met privacy; het World Wide Web; relatie vrijheid van meningsuiting vrijheid van informatieuitwisseling
  2. Hacker- ethiek (old vs. new hackers, open source vs. closed source, Free Software Founbation en Richard Stallmann, Linux vs. Windows)
  3. Safety-critical systems (inleiding; ethische dilemmas, professionele verantwoordelijkheid)
  4. Expert systems (filosofische veronderstellingen, expert systems en ethische dilemmas)
  5. Artificial Intelligence (filosofische betekenis van kunstmatige intelligentie, language-based vs. pattern-based benadering, swarm intelligence, robots en cyborgs, implicaties van AI voor de ethiek, artificial intelligence vs. artificial life) <\ol>


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 60 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: