I00039 (I00039)
Informatiearchitectuur*
< 2006/2007 > 04-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
Informatica - Master variant C (2003) Thematische specialisatie Informatiesystemen (6 ec) Informatiesystemen (6 ec) Keuze informatica (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master variant E (2003) Keuze informatica (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master variant MT (2005) Thematische specialisatie Informatiesystemen (6 ec) Informatiesystemen (6 ec) Informatiesystemen (6 ec) Informatiesystemen (6 ec) Keuze informatica (6 ec) (6 ec) (6 ec) (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master variant O (2003) Thematische specialisatie informatiesystemen (6 ec) informatiesystemen (6 ec)
Informatica - Master variant O (2005) Thematische specialisatie informatiesystemen (6 ec) informatiesystemen (6 ec) Keuze informatica (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant MT (2003) Thematische specialisatie (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant O (2004) Thematische specialisatie (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec) (6 ec)
Informatiekunde - Master (2004) basis masterprogramma Informatiearchitectuur (6 ec) Informatiearchitectuur (6 ec)
Informatiekunde na het HBO (2003) Masterprogramma "Informatiearchitectuur" (6 ec) (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 32 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 68 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 68 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.15 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Erik Proper
sws
155u.

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Perry Groot
das
100u.

speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 45 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: