I00044 (I00044)
Intelligente systemen*
< 2006/2007 > 11-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
Informatica - Bachelor (2003) Gegevens: Informatie- en kennissystemen (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant MT (2004) Schakelcursussen (6 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant O (2004) Schakelcursussen (6 ec)
Informatiekunde - Bachelor (2003) Subject van verandering en bestendiging (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 32 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 26 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 10 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 60 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.15 u/student/ec)

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Peter Lucas
sws
205u.

speciale web-site
http://www.cs.kun.nl/~peterl/teaching/IS

 

Dit vak heeft tot doel de cursist kennis te laten maken met de belangrijkste onderwerpen uit de Kunstmatige Intelligentie: kennisrepresentatie, redeneren en leren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van kennissystemen, de ontwikkeling van kennissystemen en de formele basis ervan.Het omgaan met onzekerheid in kennissystemen is ook een onderwerp dat in een zekere mate van detail bestudeerd zal worden. Tenslotte zullen cursisten enkele talen en tools die gebruikt worden in de Kunstmatige Intelligentie leren kennen, en ook zelf een kennissysteem hiermee ontwikkelen.

Leerdoelen

 • Kennismaken met de belangrijkste onderwerpen in de kunstmatige intelligentie (AI), zoals probleemoplossen, toestandsruimte, heuristisch zoeken, kennisrepresentatie en automatisch redeneren, machinaal leren, intelligent agent, kennisacquisitie, knowledge engineering.
 • nzicht opdoen in de toepassing van algoritmische, logische en wiskundige methoden in de kunstmatige intelligentie.
 • Ervaring opdoen met de ontwikkeling van een kennissysteem voor een concreet domein.
 • Ervaring opdoen in de ontwikkeling van AI-programma's.

Onderwerpen

Geschiedenis: GPS, MYCIN, DENDRAL, ATP. Probleemoplossen en zoeken in toestandsruimten: uitputtend zoeken, backtracking, heuristisch zoeken op basis van A*, hill climbing, tabu search, simulated annealing. Kennisrepresentatie en automatisch redeneren: produktieregels en redeneren, logica en resolutie, Herbrand universum en basis, object representatie in de AI, redeneren met onzekere kennis, produktieregels en onzekerheid, Bayesiaanse netwerken. Knowledge engineering: methodology van de ontwikkeling van kennissystemen, machinaal leren. AI programmeren: CLIPS/JESS, Otter, en mogelijk het gebruik van expressieve talen zoals Prolog.

Werkvormen

 • Werkcollege
 • Practicum
 • Taken
 • Schriftelijk tentamen

Literatuur

 • Syllabus 'Principles of Intelligent Systems: a knowledge-based approach', 2007
 • Practicumhandleiding Intelligente Systemen, 2007
 • Oefenopgaven Intelligente Systemen, 2007
 • Slides Intelligente Systemen, 2007


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 45 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: