I00059 (I00059)
Mens-Machine Interactie*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatica - Bachelor (2003) Omgeving (3 ec) (3 ec)
Informatiekunde - Bachelor (2003) Subject van verandering en bestendiging (3 ec)
Informatiekunde na het HBO (2003) Schakelvakken (3 ec)
omvang
3 ec (84 uur) : 16 uur plenair college, 16 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 16 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 36 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.35 u/student/ec)
speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met ) voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: