I00060 (I00060)
Integratie van Software Systemen*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatiekunde - Bachelor (2003) Subject van verandering en bestendiging (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 14 uur plenair college, 14 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 14 uur gesprekken met de docent, 80 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 46 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.35 u/student/ec)
in 06/07 samen met oss?

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof.dr.ir. Rinus Plasmeijer
sws
115u.

docent
afdeling
tijdbesteding

Peter Achten
sws
115u.

speciale web-site

 

In het vak "Integratie van Software Systemen" wordt een aantal softwaretechnologieen besproken die van belang zijn bij ontwerp, architectuur en implementatie van grote, heterogene systemen. Zulke systemen zijn vaak opgebouwd door middel van het integreren van bestaande "software systemen" die via "middleware" met elkaar communiceren; denk aan Corba, .Net, IDL, XML, Web Services, EAI, etc. De basis-technologieen worden besproken aan de hand van de boeken (zie "Literatuur"). Daarnaast zullen een aantal gastcolleges georganiseerd worden om meer inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken in toepassingen.

Leerdoelen

De doelen van het vak "Integratie van Software Systemen" zijn dat studenten inzicht hebben in de technische aspecten van het aan elkaar knopen van verschillende systemen, de methoden die daarvoor beschikbaar zijn, en de standaarden die daarvoor gelden. De nadruk ligt op inzicht in de stand van zaken en begrip voor de problemen die op kunnen treden; niet op het zelfstandig kunnen ontwikkelen van dergelijke systemen.

Onderwerpen

aDistributed computing, inter-process communication, sockets, client-server paradigm, distributed objects, RMI (Remote Method Invocation), Internet applications, CORBA (Common Object Request Broker Architecture), Web services.

Toelichting

In 2006/2007 wordt deze cursus waarschijnlijk samen met OSS gegeven. Nadere informatie volgt.

Werkvormen

Hoorcollege, practicum, presentaties door studenten uit het boek "web services" (zie "Literatuur").

Vereiste voorkennis

Het vak "gedistribueerde softwaresystemen" met succes gevolgd hebben.

Tentaminering

Practicum met een aantal practische opgaven om de onderliggende technieken voldoende te leren kennen; een presentatie uit het boek "web services" (zie "Literatuur"). Voldaan hebben aan de practicum- en presentatie-eisen is een voorwaarde vooraf om aan het tentamen mee te mogen doen. Tentamen, schriftelijk (gedeeltelijk meerkeuzevragen).

Combinatiemogelijkheden

Het vak is een vervolg op "gedistribueerde softwaresystemen".

Literatuur

Gaat waarschijnlijk veranderen in verband met het samen gaan met OSS in 2006/2007. Vorig jaar gebruikten we twee boeken: Distributed Computing: Principles and Applications van M.L. Liu (Pearson Addison-Wesley, 2004), en Web Services - Concepts, Architectures and Applications van G. Alonso, F. Casati, H. Kuno, en V. Machiraju (Springer, 2004).


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 14 begonnen, 14 echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: