I00063 (I00063)
Object-Orientatie*
< 2006/2007 > 04-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
Informatica - Bachelor (2003) Software: Programmeren en algoritmiek (6 ec) (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 60 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 40 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 8 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 60 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.35 u/student/ec)
inzet tentatief
speciale web-site
/~martijno/p3/

 

Het vak object-orientatie is gericht op object-gerichte programmeervaardigheden met Java als voertaal, alsmede de softwaretechnische achtergronden en de beginselen van het object-georienteerd analyseren (OOA) en ontwerpen (OOD) van software systemen.

Leerdoelen

Na het succesvol volgen van dit vak kun je

 • Object-georienteerde systemen ontwerpen
 • Object-georienteerd programmeren in Java
 • Componenten van bestaande object-georienteerde systemen analyseren, begrijpen, aanpassen en uitbreiden

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen in dit vak aan bod:

 • typen, klassen, objecten, methoden, attributen
 • control structuren en datastructuren van Java
 • abstractie en overerving
 • input/output en grafische interfaces
 • threads
 • object-georienteerd analyseren, ontwerpen en programmeren.

Toelichting

De nadruk op de Object-georienteerde programmeermethodiek, gezien vanuit de Software Engineering.

Werkvormen

Het vak omvat een wekelijks college en practisch werk. In het college worden telkens enkele onderwerpen besproken waarover een practicumopgave wordt gesteld. Op het practicum worden de opgaven voor- en nabesproken. In het tweede deel van het vak (na de herfstvacantie) wordt in kleine groepjes aan een project gewerkt waarvoor de deelnemers het Internet op moeten.

Vereiste voorkennis

 • kunnen programmeren in een algorithmische taal
 • kennis van de concepten van programmeertalen
 • enige kennis van C

Tentaminering

De ingeleverde practicumopgaven worden beoordeeld, als toetsing van de vaardigheden. Aan het einde wordt de kennis getoetst door middel van een tentamen. Het uiteindelijke cijfer wordt vastgesteld op grond van deze twee toetsingen.

Combinatiemogelijkheden

Zowel de programmeertaal Java als de OO analyse- en ontwerpmethode komen in vele vervolgvakken van pas.

Literatuur

Cay Horstmann, Object Oriented Design & Patterns, 2004. (Wiley, ISBN: 0-471-45235-1). Of een nieuwere editie van dit boek.


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 20 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: