I00076 (I00076)
Research & Development Informatica 2*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 25-07-2007 (25-07-2007) L
Informatica - Bachelor (2003) Research & development (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 8 uur plenair college, 8 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 8 uur gesprekken met de docent, 30 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 114 uur zelfstudie
investering
6 ec * 14 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.35 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

dr. Janos Sarbo
das
125u.

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Arjen Hommersom
sws
20u.

speciale web-site
/~janos/RD2-I.html

 

In this course, techniques learned in different courses in the first two years are used in a research and development context. Students are working in teams, on a complex problem in medical protocol validation. As such protols are not formally specified, the teams are invited to do some initial research, introduce a plan for for validation and implement it. As part of this work, the students learn to work with an advanced theorem prover (KIV). In addition to this, the students learn in practice to co-operate in a team, in a structured way, and to present their results professionally.

Leerdoelen

The goals of RD2-I:

 • To establish a synthesis of the competences learned during the first two years, that is, to combine suitable methods and techniques in order to solve a problem, on an elementary level.
 • To work on a project in teams, making plans and execute control.
 • To learn a student to `peer-review' the work done by other members of the team as well as to judge his/her own contribution.
 • To give a clear account of the work done, both orally and in written presentation.
 • To make experience with a formal approach of requirements analysis , the specification of protocols used in practice and the realization of a proof.

  Onderwerpen

  aHet vak Research and Development 2 is onderdeel van het tweedejaarsrogramma van de opleiding Informatica. Het doel van dit vak is om in een team van studenten voor een klant een serieuze ontwikkelopdracht uit te voeren. Hier heb je twee kwartalen de tijd voor. Om dit tot tot een goed einde te brengen wordt je geacht de kennis die je opgedaan hebt in de vakken uit de eerste 2 jaar op de juiste manier in te zetten. Je zult zelf moeten herkennen of toepassing van een of meer van de verschillende technieken (geleerd in de diverse vakken mogelijk), zinvol en effectief is.

  We proberen zoveel mogelijk relaties te leggen met vakken uit de eerste twee jaar van de opleiding, maar zullen elk jaar een ander project kiezen

  Toelichting

  Zie voor meer informatie de RD2 website.

  Werkvormen

  Er wordt in groepjes in projectvorm samengewerkt aan het interviewen van de klant en het analyseren, oplossen en implementeren van de daaruit voortvloeiende casus. In dit vak ligt een grote nadruk op de zelfstandige werkwijze van de groepsleden. Het werk wordt afgesloten met per groep een presentatie van het verkregen resultaat. Werken in projectvorm en communicatieve vaardigheden komen in de begeleidende cursus aan bod.

  Vereiste voorkennis

  Kennis en vaardigheden van de andere propedeuse-vakken zijn nodig en worden als bekend verondersteld.

  Tentaminering

  Zie de RD2 site.

  Combinatiemogelijkheden

  Het vak RD2 sluit aan op RD1, en bereidt voor op SO1.

  Literatuur

  Wordt nader bekend gemaakt.


Evaluatie: studentenquêtes http://www.cs.ru.nl/~janos/RD2-I.html; docentevaluatie
Rendement: 9 begonnen, 9 echt meegedaan, 9 geslaagd met 1e kans, 9 geslaagd totaal
Q: