I00080 (I00080)
Research & Development Informatica 1*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatica - Bachelor (2003) Research & development (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 12 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 8 uur gesprekken met de docent, 64 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 84 uur zelfstudie
investering
6 ec * 14 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.75 u/student/ec)

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Tom Heskes
das
95u.

speciale web-site
http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/rd1/rd1.htm

 

De studenten voeren een software-ontwikkelproject uit. Ze bedenken zelf welk product ze gaan maken. Er zijn twee globale voorwaarden: het bevat een database en een web-interface. Er zijn bovendien vakinhoudelijke criteria voor de ontwikkeling en verantwoording, die zijn ontleend aan de overige cursussen in de propedeuse (bijvoorbeeld op het gebied van gegevensmodellering, specificatie en correctheid).

Aan het einde van het semester zorgen de studenten voor: de software, documentatie (verantwoording) en een presentatie. Naast deze eindproducten zijn er tussenproducten die de projectteams in de loop van het semester afleveren, zoals productomschrijving, ontwerp, tijdplanning en logboek.

Leerdoelen

Aan het einde van R&D1 kunnen de studenten:

  • methoden en technieken uit het eerste jaar combineren in een ontwikkelproject;
  • in projectvorm werken volgens gegeven richtlijnen;
  • in een groter team (circa 4 studenten) werken;
  • de producten verantwoorden volgens gegeven criteria;
  • de resultaten schriftelijk en mondeling presenteren.

Onderwerpen

software-ontwikkeling, domeinmodellering, ontwerp, correctheid, verantwoording

Werkvormen

Projectwerk in groepen; gezamenlijke werkbesprekingen en presentaties.

Vereiste voorkennis

Je hebt deelgenomen (of neemt deel) aan de overige cursussen van de propedeuse Informatica.

Tentaminering

Via de tussen- en eindproducten van het project.

Literatuur

Achtergrondinformatie via www.


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 15 begonnen, 15 echt meegedaan, 10 geslaagd met 1e kans, 15 geslaagd totaal
Q: