I00088 (I00088)
Semantiek*
< 2006/2007 > 04-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
Informatica - Master variant C (2003) Thematische specialisatie Foundations of computer science (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant E (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant MT (2005) Thematische specialisatie Foundations of computer science (6 ec) Foundations of computer science (6 ec) Keuze informatica (6 ec) (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master variant O (2003) Thematische specialisatie Foundations of computer science (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master variant O (2005) Thematische specialisatie Foundations of computer science (6 ec) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant MT (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant MT (2003) Keuze informatica (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant O (2004) Keuze informatica (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 32 uur plenair college, 32 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 104 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.15 u/student/ec)
inzet tentatief
speciale web-site
http://www.cs.kun.nl/~wil

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met ) voor nadere inlichtingen.

Onderwerpen

aDit najaar wordt het masterclasscollege Semantiek, in het thema Gondslagen, niet gegeven. Ter vervanging daarvan kan de masterclass Typentheorie dienen van het Mathematisch Research Instituut, MRI, een samenwerkingsverband tussen Nijmegen, Utrecht, Groningen en Twente. Deze masterclass wordt gegeven door Henk Barendregt en Wil Dekkers De zwaarte is ook 6 ec. De masterclass is elke woensdag, in Nijmegen. De precieze tijden zijn nog niet bekend. Als je deze masterclass wilt volgen meld je dan aan bij Wil Dekkers: wil@cs.ru.nl Ook voor verdere informatie kun je bij hem terecht. En tezijnertijd kun je van hem horen hoe je je kunt inschrijven.

Toelichting

Er bestaat ook een lentecollege typetheorie van Freek Wiedijk en Milad Niqui, maar dat heeft geen of nauwelijks overlap met deze masterclass typentheorie. De onderwerpen van de masterclass liggen nog niet precies vast. Henk Barendregt en Wil Dekkers schrijven samen met anderen een boek over getypeerde lambdacalculi en daaruit zal een bloemlezing behandeld worden. De masterclass past zeker heel goed in het thema Grondslagen.

Werkvormen

Hoorcolleges en practica. Bij de practica maak je opgaven die verband houden met de theorie van het college. Daardoor verwerk je de stof en begrijp je deze beter.

Tentaminering

Schriftelijk (herkansing mondeling)

Literatuur

Wordt op college bekend gemaakt.


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 5 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: