I00151 (I00151)
Abstractie en compositie in programmeren*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 01-07-2007 () L
Informatica - Bachelor (2003) Software: Programmeren en algoritmiek (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant MT (2003) Schakelcursussen (6 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant O (2004) Schakelcursussen (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 30 uur plenair college, 15 uur groepsgewijs college, 75 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 48 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.35 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof.dr.ir. Rinus Plasmeijer
sws
125u.

docent
afdeling
tijdbesteding

Peter Achten
sws
125u.

speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 27 begonnen, 27 echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: