I00159 (I00159)
R&D: Research 1*
< 2006/2007 > 05-09-2006 t/m 09-01-2007 (12-01-2007) H
Informatica - Master variant O (2005) Research & development (8 ec)
omvang
8 ec (224 uur) : 26 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 4 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 194 uur zelfstudie
investering
8 ec * 5 u/ec + #std * (1 + 8ec * 0.05 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

dr. Engelbert Hubbers
dis
90u.

speciale web-site
/~hubbers/courses/rdr1

 

Bij dit vak gaan studenten zelf een kleinschalig wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren.

Leerdoelen

De student moet na afloop een wetenschappelijk onderzoek uit kunnen voeren. Hij moet bekend zijn met de volgende aspecten:

  • Onderwerp bepalen
  • Vraagstelling formuleren
  • Plan van aanpak schrijven
  • Literatuurstudie
  • Presenteren van resultaten
  • Resultaten tot een artikel verwerken
  • Andermans artikelen kunnen beoordelen volgens een referee-rapport

Onderwerpen

aHet idee is dat er per cursus een globaal onderwerp wordt gekozen. De studenten zullen vervolgens zelf een onderwerp moeten kiezen dat duidelijk verband houdt met het globale onderwerp.

Werkvormen

Er worden verschillende werkvormen gehanteerd. Hoorcolleges om algemene informatie over te brengen, voortgangbesprekingen tijdens het uitvoeren van het onderzoek en natuurlijk ook presentaties van het onderzoek.

Tentaminering

Het cijfer wordt vooral gebaseerd op het cijfer voor het ingeleverde artikel. Daarnaast zullen de andere deliverables ook beperkt meetellen.

Literatuur

Studenten zoeken zelf hun literatuur.


Evaluatie: studentenquêtes http://www.cs.ru.nl/~hubbers/courses/rdr1; docentevaluatie
Rendement: 20 begonnen, 17 echt meegedaan, 16 geslaagd met 1e kans, 17 geslaagd totaal
Q: