I00160 (I00160)
R&D: Research 2*
< 2006/2007 > 05-02-2007 t/m 02-07-2007 () L
Informatica - Master variant O (2005) Research & development (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 26 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 4 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 138 uur zelfstudie
investering
6 ec * 5 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.05 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

dr. Engelbert Hubbers
dis
75u.

speciale web-site
/~hubbers/courses/rend2.html

 

In R&D: Research 2 ligt de nadruk op het zelfstandig bedenken van een aanpak voor een onderzoeksvraag uit de informatica. In verhouding met R&D: Research 1 ligt de nadruk minder op het bestuderen van wat anderen hebben gedaan, maar meer op het zelf bedenken van een nieuwe oplossing voor een bepaald probleem. Het presenteren van de resultaten, zowel mondeling als schriftelijk, is uiteraard nog steeds belangrijk.

Leerdoelen

Zelfstandig een strategie bedenken voor het oplossen van een onderzoeksvraag uit de informatica, met bijbehorende planning. Het oplossen van zo'n onderzoeksvraag, daar schriftelijk over rapporteren en de resultaten mondeling presenteren. Specifieke bekwaamheden:

  • Het kunnen selecteren van bestaande methoden en onderzoeksresultaten voor het oplossen van een wetenschappelijke onderzoeksvraag.
  • Samenwerken aan de oplossing van een onderzoeksvraagstuk.
  • Het plaatsen van eigen onderzoeksresultaten in hun wetenschappelijke context.
  • Technisch rapporteren over eigen onderzoeksresultaten.
  • Mondeling presenteren van eigen onderzoek.
  • Het beoordelen van onderzoek van medestudenten.

Onderwerpen

aElke student kiest zelf het onderwerp en daarbij passende begeleiding. In samenspraak met die begeleider wordt het definitieve onderwerp vastgesteld.

Werkvormen

Je werkt binnen een van de afdelingen aan een relatief klein onderzoeksvraagstuk. Je bedenkt zelfstandig een aanpak voor de oplossing van dit probleem en maakt een planning. Eventueel in samenwerking met anderen wordt gewerkt aan een oplossing. Over het onderzoek worden voordrachten gehouden en een artikel geschreven. Analoog aan de opzet van R&D: Research 1 worden tijdens gezamenlijke bijeenkomsten de vaardigheden voor het mondeling presenteren en schriftelijk rapporteren verder geoefend.

Vereiste voorkennis

Succesvol afgerond hebben van R&D: Research 1.

Tentaminering

Dit researchvak wordt geƫvalueerd aan de hand van de gegeven voordrachten, het geschreven artikel over het eigen onderzoek en een (individueel) afsluitend gesprek waarin ook het onderzoek van de andere deelnemers aan bod komt.

Literatuur

Studenten zoeken zelfstandig literatuur, afhankelijk van het onderwerp.


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 22 begonnen, 20 echt meegedaan, 6 geslaagd met 1e kans, 12 geslaagd totaal
Q: