I00161 (I00161)
R&D: Research 3*
< 2006/2007 > 11-09-2006 t/m 13-01-2007 () h
Informatica - Master variant O (2005) Research & development (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 20 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 4 uur gesprekken met de docent, 20 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 124 uur zelfstudie
investering
6 ec * 5 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.05 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

dr. Engelbert Hubbers
dis
55u.

docent
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Marko van Eekelen
dis
25u. Loy Muhwezi

speciale web-site

 

Het vak R&D: Research 3 kent feitelijk twee varianten. Een daarvan komt vrijwel overeen met R&D: Research 2, waarbij men zelf een onderzoek doet. De andere variant komt neer op begeleiding van studenten die R&D: Research 1 doen. Dit komt neer op het bestuderen en becommentarieren van hun plan van aanpak en hun eindproduct. Tijdens het proces wordt ook hun voortgang in de gaten gehouden. Daarnaast zal men zelf een artikel goed moeten bestuderen en er een referee-rapport over moeten schrijven.

Leerdoelen

Eigen onderzoeksvaardigheden verbeteren en kunnen reflecteren op het werk van anderen.

Onderwerpen

Elke student bedenkt zelf een eigen onderzoeksonderwerp.

Werkvormen

In overleg met de docent wordt bepaald wie zelf onderzoek gaat doen en wie meer de begeleiding van andere studenten op zich gaat nemen.

Vereiste voorkennis

Succesvol afgerond hebben van R&D: Research 2.

Tentaminering

Dit researchvak wordt geƫvalueerd aan de hand van de gegeven voordrachten, het geschreven artikel over het eigen onderzoek en een (individueel) afsluitend gesprek waarin ook het onderzoek van de andere deelnemers aan bod komt. Indien voor begeleiding is gekozen wordt gekeken naar de manier van feedback geven en het geschreven referee-rapport.

Literatuur

Studenten zoeken zelfstandig literatuur, afhankelijk van het onderwerp.


Evaluatie: studentenquêtes http://www.cs.ru.nl/~hubbers/courses/rdr3; docentevaluatie
Rendement: 17 begonnen, 17 echt meegedaan, 16 geslaagd met 1e kans, 16 geslaagd totaal
Q: