I00165 (I00165)
Inleiding Informatiearchitectuur*
< 2006/2007 > 04-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
Informatiekunde - Bachelor (2003) Proces van verandering en bestendiging (3 ec) Grondslagen (3 ec)
Informatiekunde na het HBO (2003) Schakelvakken (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 32 uur plenair college, 32 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 20 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 84 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.15 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Erik Proper
sws
135u.

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Arjen Hommersom
sws
100u.

speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 35 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: