I00167 (I00167)
Modelleren en redeneren*
< 2006/2007 > 05-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
omvang
3 ec (84 uur) : 28 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 56 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 0 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.15 u/student/ec)

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. ir. Theo van der Weide
das
0u.

speciale web-site

 

In this course students will get a deep understanding of conceptual modeling, how to derive a domain specific language, and how to reason in terms of this language.

Students will also get some experience in the translation of this conceptual language into SQL.

Leerdoelen

After this course the student

 1. can explain what a model is.
 2. can explain the ORM normalform for natural language sentences, and can transform a sentence into this normalform.
 3. can systematically derive a conceptual model from a structured domain description.
 4. can explain how the conceptual language Lisa-D is derived, and can express conceptual operations in terms of this language.
 5. has a base understanding of formal reasoning in Lisa-D and can apply this for simple systems.
 6. can transform a conceptual model and its conceptual operations into a relational database structure and SQL.

Onderwerpen

The course is organized as follows:

 • Domain modeling is introduced as an activity that tries to describe how people communicate in some universe of discourse. The students learn how a controlled language approach helps to make an initial structuring.
 • Sentences from the controlled language are analyzed for concepts, leading to an overall description of concepts and their relations. This is called the conceptual schema, also referred to as a domain ontology. The students get concrete hands on experience in ORM modelling.
 • The conceptual schema is seen as an information grammar. It is discussed how this grammar is the base for a conceptual domain language: Lisa-D.
 • Students learn how to formulate domain properties and conceptual information system operations in terms of Lisa-D. It is also discussed how Lisa-D can be used to formally prove properties of the underlying application domain.
 • As an information system creates a shadow world of the universe of discourse, special attention is paid to the required relation between the formal and informal world.

Tentaminering

De deelnemers volgen de colleges van blok A van het vak Domein Modellering, en doen mee aan de afsluitende toets.

Daarnaast maken de deelnemers een opdracht, waarin de brug van de behandelde stof naar SQL gelegd wordt.

Het eindresultaat wordt verkregen uit de volgende twee onderdelen:

 1. toets
  Is de toetsuitslag voldoende (>= 6), dan wordt deze gecorrigeerd met de resultaten van de wekelijkse opdrachten:
  • een met 'goed' (>= 8) beoordeelde opgave leidt tot een bijtelling van 0.1 punt,
  • een 'voldoende' (6 of 7) beoordeling levert bijtelling noch aftrek op,
  • bij een 'onvoldoende' (<6) beoordeling is er een aftrek van 0.1 punt,
  • bij een nsi-beoordeling is er een aftrek van 0.2 punt. De nsi wordt ook gegeven voor uitwerkingen die 'teveel' op elkaar lijken
 2. opdracht
Het eindcijfer
Het eindcijfer wordt als volgt verkregen:
 1. Als toetscijfer < 6: eindcijfer = toetscijfer (naar beneden afgerond)
 2. Als toetscijfer >= 6: eindcijfer = gemiddelde van cijfer voor toets en opdracht
Hertentamen
De vrijstellings- en bijtelregeling regeling geldt niet voor het hertentamen.


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: