IBC001 (IBC001)
Algoritmen en Datastructuren*
< 2008/2009 > 02-02-2009 t/m 27-06-2009 () L
omvang
3 ec (84 uur) : 21 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 28 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 35 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.15 u/student/ec)

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Pieter Koopman
sws
0u.

docent
afdeling
tijdbesteding

Sjaak Smetsers
sws
0u.

speciale web-site

 

Leerdoelen

De cursusbeschrijving vind je hier.


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 20 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: