IBK005 (IBK005)
Research and Development Informatiekunde 2*
< 2008/2009 > 03-02-2009 t/m 27-06-2009 (30-05-2009) L
omvang
3 ec (84 uur) : 10 uur plenair college, 6 uur groepsgewijs college, 10 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 16 uur gesprekken met de docent, 20 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 22 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.15 u/student/ec)

docent
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Elena Marchiori
das
0u.

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Janos Sarbo
das
0u.

speciale web-site
/~janos/RD2-IK.html

 

In this course, techniques learned in different courses during the first two years are used in a research and development context. Students are working in teams, on a complex problem in medical information system application, presented by a client. As the problem is only vaguely specified, the teams have to do some initial research, introduce a design and a plan for implementation. As a part of this, students decide if a technique learned in earlier courses can be used effectively for their project. In addition to this, the students learn in practice to co-operate in a team, in a structured way, and to present their results professionally.

Leerdoelen

The goals of R&D2:

  • To establish a synthesis of the abilities learned in the first two years, that is, to combine suitable methods and techniques in order to solve a problem, on an elementary level.
  • To work on a project in teams, making plans and execute control.
  • To learn a student to `peer-review' the work done by other members of the team as well as to judge his/her own contribution.
  • To give a clear account of the work done, both orally and in written presentation.
  • To make experience with interviewing a client, professionally realizing a requirements analysis of the problem, establishing a plan and its implementation.

Onderwerpen

aHet vak Research and Development is onderdeel van het tweedejaarsrogramma van de opleiding Informatiekunde. Het doel van dit vak is om in een team van studenten voor een klant een serieuze ontwikkelopdracht uit te voeren. Hier heb je twee kwartalen de tijd voor. Om dit tot tot een goed einde te brengen wordt je geacht de kennis die je opgedaan hebt in de vakken uit de eerste 2 jaar op de juiste manier in te zetten. Je zult zelf moeten herkennen of toepassing van een of meer van de verschillende technieken (geleerd in de diverse vakken mogelijk), zinvol en effectief is.

We proberen zoveel mogelijk relaties te leggen met vakken uit de eerste twee jaar van de opleiding, maar zullen elk jaar een ander project kiezen.

Toelichting

Zie voor meer informatie de RD2 website.

Werkvormen

Er wordt in groepjes in projectvorm samengewerkt aan het interviewen van de klant en het analyseren, oplossen en implementeren van de daaruit voortvloeiende casus. In dit vak ligt een grote nadruk op de zelfstandige werkwijze van de groepsleden. Het werk wordt afgesloten met per groep een presentatie van het verkregen resultaat. Werken in projectvorm en communicatieve vaardigheden komen in de begeleidende cursus aan bod.

Vereiste voorkennis

Kennis en vaardigheden van de andere propedeuse-vakken zijn nodig en worden als bekend verondersteld.

Tentaminering

Zie de RD2 site.

Combinatiemogelijkheden

Het vak R&D2 sluit aan op R&D1.en bereidt voor op SO1.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.


Evaluatie: studentenquêtes www.cs.ru.ml/~janos/RD2-IK.html; docentevaluatie
Rendement: 9 begonnen, 9 echt meegedaan, 9 geslaagd met 1e kans, 9 geslaagd totaal
Q: