ICWis (ICWIS)
Wiskunde (schakelcursus)*
< 2006/2007 > 04-09-2006 t/m 13-01-2007 (21-02-2007) H
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant MT (2004) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant O (2004) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant MT (2003) Schakelcursussen (3 ec) (3 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant O (2004) Schakelcursussen (3 ec) (3 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant MT (2003) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant O (2004) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant MT (2003) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant O (2004) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant MT (2003) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant O (2004) Schakelcursussen (3 ec)
omvang
3 ec (84 uur) : 16 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 16 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 52 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.15 u/student/ec)
inzet tentatief

examinator
afdeling
tijdbesteding

dr. Dick van Leijenhorst
das
65u.

speciale web-site
http://www.cs.ru.nl/~bolke/SchakWis.html

 

Er wordt een korte inleiding gegeven in enkele wiskundige onderwerpen die van belang zijn voor de studie informatica. Dit ter aanvulling van deficiënties in de vooropleiding, of ook het ophalen en uitbreiden van ver weggezakte stof.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is operationeel (''kunnen werken met''), maar waar nodig en mogelijk zal gepoogd worden enig dieper inzicht en breder overzicht te verstrekken.

Onderwerpen

aEnkele stukken elementaire getaltheorie, complexe getallen, calculus en lineaire algebra.

Toelichting

De beschikbare tijd is beperkt (plm. 3 weken per onderwerp). Daarom zal de nadruk liggen op een inleiding plus enkele nuttige stellingen, toepassingen, en oefeningen.

De getaltheoriecomponent omvat o.m. modulorekenen en een aantal belangrijke stellingen voor security en complexiteitstheorie, zoals "Fermat".

Van complexe getallen worden behandeld de gewone en poolcoördinatenvoorstelling, plus enkele functies als de e-macht en de log, t/m eenheidswortels (van belang voor de FFT).

Calculus beperkt zich tot de basis en het uitrekenen van afgeleiden en integralen, met toepassingen.

Lineaire algebra bevatte vorig jaar voornamelijk lineaire vergelijkingen en matrices; mogelijk is dat dit jaar anders.

Het bovenstaande is onder enig voorbehoud, omdat het college nog zijn vorm moet vinden.

Werkvormen

Hoorcollege 1u/wk (Dick van Leijenhorst), werkcollege 1u/wk (Russell O'Connor).

Vereiste voorkennis

Instromerschap, basiskennis algebra en analyse.

Tentaminering

Schriftelijk, onder voorbehoud.

Combinatiemogelijkheden

Basis voor verdere informatica in de Iris groep, de Security groep en elders.

Literatuur

Wordt verstrekt.


Evaluatie: studentenquêtes http://www.cs.ru.nl/~bolke/SchakWis06EvalStud.pdf; docentevaluatie
Rendement: 24 begonnen, 20 echt meegedaan, 10 geslaagd met 1e kans, 10 geslaagd totaal
Q: