IMC007 (IMC007)
Machine Learning and Bioinformatics*
< 2008/2009 > 01-02-2009 t/m 20-06-2009 () L
omvang
6 ec (168 uur) : 0 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 0 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.15 u/student/ec)

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Elena Marchiori
das
0u.

docent
afdeling
tijdbesteding

Tjeerd Dijkstra
das
0u.

speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: