PrMLW (LD018A?)
Inleiding Programmeren voor MLW*
< 2006/2007 > 17-11-2006 t/m 26-01-2007 (29-01-2007) H
omvang
3 ec (84 uur) : 26 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 32 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 4 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 22 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.35 u/student/ec)
inzet tentatief
speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met ) voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 36 begonnen, 32 echt meegedaan, 21 geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: