PrMLW (LD018A?)
Inleiding Programmeren voor MLW*
< 2008/2009 > 01-09-2008 t/m 18-01-2009 () H
omvang
3 ec (84 uur) : 26 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 32 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 4 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 22 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.15 u/student/ec)
speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met ) voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: