Voorl (voorl)
Voorlichting over de studie Informatica en Informatiekunde*
< 2008/2009 > t/m ()
omvang
: 0 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 0 uur zelfstudie
investering
0 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 0ec * 0.15 u/student/ec)

docent
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Erik Barendsen
sws
2u. Masterdag

docent
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Marko van Eekelen
dis
2u. Masterdag

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Perry Groot
das
5u. 4 VWO dag

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Stijn Hoppenbrouwers
sws
4u. Scholierenprijs Profielwerkst. Informatica
24u. Voorlichting Dominicus

docent
afdeling
tijdbesteding

dr. Engelbert Hubbers
dis
6u. Bind/Enigma
4u. Nijmeegse Tweedaagse

docent
afdeling
tijdbesteding

dr.ir. Erik Poll
dis
5u. Bachelor Voorlichtingsdag
3u. Beroepenvoorl. Montessori College Nijmegen
3u. Master Voorlichtingsavond
6u. Tweedaagse

docent
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. ir. Theo van der Weide
das
4u. Masterclass Dominicus
2u. Masterdag
4u. Scholierenprijg Profielwerkst. Informatica
24u. Voorlichting Dominicus

docent
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Hans Zantema
sws
32u. 2X 4 VWO dag + voorbereiding

speciale web-site

 

Aan de cursusbeschrijving wordt nog gewerkt. Klik hier voor de beschrijving van vorig jaar, of neem contact op met ) voor nadere inlichtingen.

Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: