I00033B (I00033B)
Gedistribueerde softwaresystemen*
< 2006/2007 > 15-11-2006 t/m 13-01-2007 () H
Informatiekunde - Bachelor (2003) Subject van verandering en bestendiging (3 ec)
omvang
3 ec (84 uur) : 30 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 20 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 4 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 30 uur zelfstudie
inzet tentatief
speciale web-site
/~martijno/gss/

 

Het vak GSS is gericht op technieken voor het ontwerpen object-georienteerde gedistribueerde softwaresystemen. De softwaretechnische achtergronden en de beginselen van het object-georienteerd analyseren, ontwerpen, en implementeren komen aan bod. In het practicum doe je ervaring op met UML en Java.

Leerdoelen

Na het succesvol volgen van dit vak kun je

 • Object-georienteerd ontwerpen maken
 • Object-georienteerd programmeren in Java
 • Componenten van bestaande object-georienteerde systemen analyseren, begrijpen, aanpassen en uitbreiden.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen in dit vak aan bod:

 • typen, klassen, objecten, methoden, attributen
 • control structuren en datastructuren van Java
 • abstractie en overerving
 • object-georienteerd analyseren, ontwerpen
 • input/output en grafische interfaces
 • multi-threading

Werkvormen

Het vak omvat een wekelijks college en begeleid practicum. In het college worden telkens enkele onderwerpen besproken waarover een practicumopgave wordt gesteld. Op het practicum worden de opgaven voor- en nabesproken.

Vereiste voorkennis

 • kunnen programmeren in een algorithmische taal
 • kennis van de concepten van programmeertalen

Tentaminering

De ingeleverde practicumopgaven worden beoordeeld, als toetsing van de vaardigheden. Aan het einde wordt de kennis getoetst door middel van een tentamen. Het uiteindelijke cijfer wordt vastgesteld op grond van deze twee toetsingen.

Combinatiemogelijkheden

De OO analyse- en ontwerpmethode en praktische handigheid met Java komen in vele vervolgvakken van pas.

Literatuur

Cay Horstmann, Object Oriented Design & Patterns, 2004. (Wiley, ISBN: 0-471-45235-1). Of een nieuwere editie van dit boek.


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 20 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: