I00156 (I00156)
R&D: System Development*
< 2006/2007 > 11-09-2006 t/m 13-01-2007 () H
omvang
8 ec (224 uur) : 28 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 28 uur gesprekken met de docent, 112 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 56 uur zelfstudie
inzet tentatief

examinator
afdeling

prof. dr. Marko van Eekelen
dis

speciale web-site
http://www.cs.ru.nl/~marko/onderwijs

 

Set up: - Simulation of actual development of innovative software in projects - Assisted by some lectures

The course will start a week later due to conference attendance of the lecturer. So, first lecture is on Tuesday September 11.

Leerdoelen

Goals - Learn to cooperate in somewhat larger software projects using innovative methods, tools or techniques - Acquire theoretical and practical insight in the innovative software development process - Learn to function as senior software engineer - Recognise and apply concepts and models for software development

Onderwerpen

a

Werkvormen

project, report

Vereiste voorkennis

SE, SO1

Tentaminering

projectevaluations, projectreport

Literatuur

Roger S. Pressman, Software Engineering, A Practitioner's Approach - European Adaptation, SIXTH Edition, McGraw-Hill, ISBN 0-07-301933-X


Evaluatie: studentenquêtes http://www.cs.ru.nl/~marko/onderwijs/systemdevelopment/; docentevaluatie
Rendement: 30 begonnen, 9 echt meegedaan, 7 geslaagd met 1e kans, 8 geslaagd totaal
Q: