I00028A (I00028A)
Discrete Wiskunde (schakelcursus)*
< 2004/2005 > 20-09-2004 t/m 21-01-2005 () H
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant MT (2004) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Artificial Intelligence variant O (2004) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Computer Security variant O (2004) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant MT (2003) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Embedded Systems variant O (2004) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant MT (2003) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant O (2004) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant MT (2003) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Software Construction variant O (2004) Schakelcursussen (3 ec)
omvang
3 ec (84 uur) : 0 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 0 uur zelfstudie
investering
3 ec * 1 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.15 u/student/ec)
speciale web-site

 

De schakelcursus Discrete Wiskunde bestaat uit twee delen: 1. Het ontwikkelen van taalmiddelen en objecten die aan de basis staan van de wiskunde en informatica 2. Het ontwikkelen van technieken voor het coderen, tellen en structureren van discrete verzamelingen

Leerdoelen

De student heeft inzicht in de opbouw van de wiskunde, beheerst de taal van de wiskunde en kan werken met wiskundige objecten

Onderwerpen

- logica en verzamelingsleer - equivalentierelaties en ordeningen - bijectieve functies en machtigheden

Werkvormen

Elke week leer je een hofdstuk middels eenhoorcollege, zelfstudie, een werkcollege en een toets

Vereiste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Tentaminering

je eindcijfer wordt bepaald door de resultatien van de wekelijkse toetsen en een eindtoets, de berekeningswijze vind je in het voorwoord van het dikaat.

Literatuur

Diktaat nr 0.50.117: Discrete Wiskunde voor Informatici 2005; Wim Gielen (begin september te koop bij de dictatencentrale)


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 5 begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: