I00040 (I00040)
Informatiesystemen (IS1)*
< 2003/2004 > 01-09-2003 t/m 31-01-2004 () H
Informatica - Bachelor (2002) Basis (6 ec) (6 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant MT (2003) Schakelcursussen (6 ec)
Informatiekunde na het HBO (2003) Schakelvakken (6 ec)
omvang
6 ec (168 uur) : 0 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 0 uur zelfstudie
investering
6 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 6ec * 0.15 u/student/ec)

examinator
afdeling
tijdbesteding

dr. Patrick van Bommel
sws
297u.

speciale web-site

 

Dit vak behandelt informatiemodellering, een essentieel onderdeel van systeemanalyse. Er wordt ook gewerkt aan de modellering van websites. Centraal staat de vraag hoe we op een nette manier de semantiek van informatie- modellen kunnen vastleggen.

Leerdoelen

Deze cursus behandelt informatiemodellering, een essentieel onderdeel van systeemanalyse ("Requirements Analysis"). Er wordt een modelleringstechniek besproken, die voldoet aan de volgende eisen. De techniek heeft een formele onderbouwing, is op een conceptueel nivo, heeft een ruime expressieve kracht, is executeerbaar, leidt tot begrijpelijke en communiceerbare modellen, en is geschikt voor het modelleren van gegevensintensieve domeinen.
Communiceerbaarheid is een belangrijke eis, omdat conceptuele modellen een cruciale rol spelen in de communicatie met domeinexperts. De modelleringstechniek bevat naast de gebruikelijke gegevensmodellering ook aspecten van Object Oriƫntatie, bijvoorbeeld Object Life Cycle modellen. Er wordt ook gewerkt aan de modellering van websites, waarbij elke student een eigen website modelleert volgens de principes van datamodellering. Wat je gaat leren: (1) Het belang van formele methoden kunnen beargumenteren. (2) De syntax en semantiek van gegevensschema's zodanig begrijpen dat je complexe domeinen kunt modelleren.

Onderwerpen

Dat doe je door middel van:

  • De syntax en semantiek van informatiestructuren kennen.
  • De syntax en semantiek van veel voorkomende constrainttypen. Bovendien: tegenspraken in constraints bewijzen.
  • De formele definitie van identificeerbaarheid kennen en toepassen in concrete situaties en daarvan de theoretische consequenties overzien.
  • Het formuleren van theoretische uitspraken voor wat betreft complexiteit van verificatie en expressieve kracht van gegevensmodellen.
  • De syntax en semantiek van padexpressies kunnen begrijpen en toepassen

Toelichting

Keywords: informatiestructuur, modellering, constraints in gegevens, identificatie van gegevens, modellering van websites.

Werkvormen

De cursus bestaat uit hoor- en werkcolleges. Er wordt tevens gewerkt met casussen.

Vereiste voorkennis

Het is aan te raden om eerst IS0 te volgen.

Tentaminering

Werkstuk en schriftelijk tentamen.

Combinatiemogelijkheden

  • Het vervolgvak IS2 gaat voort op alle bekwaamheden van IS1 en gaat vooral ook dieper op de stof in.
  • De technieken, geleerd in dit vak, kunnen gebruikt worden binnen SO1 en SO2.
  • De vakken Information Retrieval IR1 en IR2 beschrijven document indexering en opvraging.
  • Bekwaamheden aangaande het transformatieproces van de formele specificaties van informatiesystemen naar implementaties, kunnen gevonden worden bij KR.

Literatuur

Dictaat wordt electronisch aangeleverd


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: 75 begonnen, 65 echt meegedaan, 49 geslaagd met 1e kans, 58 geslaagd totaal
Q: D