I00089A (I00089A)
Semantiek en correctheid (schakelcursus IS)*
< 2004/2005 > 17-02-2005 t/m 29-04-2005 (14-05-2005) L
Informatica - Master na HBO Information Systems variant MT (2003) Schakelcursussen (3 ec)
Informatica - Master na HBO Information Systems variant O (2004) Schakelcursussen (3 ec)
omvang
3 ec (84 uur) : 0 uur plenair college, 0 uur groepsgewijs college, 0 uur computerpracticum, 0 uur 'droog' practicum, 0 uur gesprekken met de docent, 0 uur onderling overleg met medestudenten (werkgroepen, projectwerk e.d.), 0 uur zelfstudie
investering
3 ec * 28 u/ec + #std * (1 + 3ec * 0.15 u/student/ec)

examinator
afdeling
tijdbesteding

prof. dr. Erik Barendsen
sws
0u.

speciale web-site
/E.Barendsen/onderwijs/T3/

 

In deze cursus leer je de betekenis (operationele semantiek) van programmeertalen nauwkeurig vast te leggen. We bekijken verschillende technieken voor imperatieve programmeertalen. Deze technieken worden toegepast bij het ontwerpen van (uitbreidingen van) programmeertalen, en bij het analyseren van het gedrag van programma's.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunnen de deelnemers:

  • Betekenis van imperatieve taalconstructies met behulp van inductieve technieken zoals toestandsovergangssystemen vastleggen. Het effect van verschillende ontwerpkeuzen verklaren. Berekeningen in imperatieve talen analyseren, bijvoorbeeld terminatiegedrag.
  • Eigenschappen van programma's (waaronder correctheid) aantonen met behulp van correctheidscalculi.
  • Semantiek van een taal uit de praktijk modelleren. Daarvoor geschikte technieken selecteren en deze zo nodig enigszins uitbreiden. Met behulp van het model een analyse of case-study uitvoeren. De resultaten op professionele wijze rapporteren en tegenover collega-semantici verantwoorden.

Onderwerpen

  • Expressie-evaluatie, natuurlijke semantiek, structurele operationele semantiek, scope, recursie, procedure-evaluatie, semantische equivalentie.
  • Axiomatische semantiek, specificaties, Floyd-Hoare calculus.

Werkvormen

Taakgestuurd onderwijs, met een cyclus van oriƫntatie (hoorcolleges), zelfstudie (leertaken) en nabespreking (responsiecolleges). Een werkstuk met bespreking.

Vereiste voorkennis

  • Programmeerervaring met imperatieve talen (zoals in de cursussen rond programmeren).
  • De taal van de predicatenlogica kunnen gebruiken om beweringen te formuleren. In redeneringen de elementaire stappen kunnen onderscheiden en bewijzen kunnen weergeven in een geschikt afleidingssysteem (zoals in de cursussen Beweren en bewijzen, Discrete wiskunde en Logica).
  • (Programmeer)talen en taaluitbreidingen kunnen specificeren met behulp van reguliere expressies en contextvrije grammatica's (zoals in de cursus Talen).
  • Helder kunnen formuleren, zowel bij het motiveren van oplossingen als het weergeven van wiskundige redeneringen (zoals in de voorafgaande cursussen in de wiskunde en de theoretische informatica).

Tentaminering

Via een schriftelijk tentamen en een werkstuk gevolgd door een bespreking met de docenten. Het eindcijfer is het gemiddelde van de beoordelingen van deze twee onderdelen (tentamen en werkstuk).

Combinatiemogelijkheden

In veel informaticagebieden wordt gewerkt met een of ander formalisme (bijvoorbeeld specificatietalen, programmeertalen, grafische talen, HTML). Explicietere koppelingen zijn aan te wijzen met Vertalerbouw (correctheid van vertalingen), Semantiek, en Betrouwbaarheid van softwaresystemen (statische analyse via semantische technieken).

Literatuur

H.R. Nielson en F. Nielson, Semantics with Applications, 1999 (via internet).


Evaluatie: studentenquêtes ; geen docentevaluatie bekend Rendement: begonnen, echt meegedaan, geslaagd met 1e kans, geslaagd totaal
Q: