Rooster studiejaar 2008/2009

Dit rooster omvat de volgende cursussen: I00154. Dit rooster is gegenereerd op basis van keuzes die je eerder hebt gemaakt. Je kunt een ander rooster bekijken door het cursuspakket aan te passen.

Dit is een overzichtsrooster voor de periode van 2 feb 2009 tot 27 jun 2009. Rooster

Gegenereerd rooster

Dag 8:30 9:30 10:30 11:30 Pauze 13:30 14:30 15:30 16:30
Maandag -
Dinsdag -
Woensdag -c/wc Analysis of Embedded Systems HG03.054(1)-
Donderdag -
Vrijdag -c/wc Analysis of Embedded Systems HG01.340(2)-

periode t/m

Tentamens:

Op dit algemene rooster zijn de volgende uitzonderingen:

Collegevrije dagen:

Looptijden colleges:

Looptijden niet getoonde colleges:

Voetnoten:

(1) afhankelijk van aantal deelnemers alternatieve afspraken
(2) geen zaal op 13 feb; op 17 april in HG00.086

Dit rooster kan, modulo technische beperkingen bij grote aantallen vakken, ook zonder cookie worden opgevraagd door deze link te bookmarken.

Rooster zoals getoond op 20 februari 2018. De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud

Click hier voor een ical file van dit rooster