Rooster studiejaar 2008/2009

Dit rooster omvat de volgende cursussen: IPC002. Dit rooster is gegenereerd op basis van keuzes die je eerder hebt gemaakt. Je kunt een ander rooster bekijken door het cursuspakket aan te passen.

Dit is een overzichtsrooster voor de periode van 12 nov 2008 tot 18 jan 2009. Rooster

Gegenereerd rooster

Dag 8:30 9:30 10:30 11:30 Pauze 13:30 14:30 15:30 16:30
Maandag -
Dinsdag -
Woensdag -c Talen en automaten HG00.062(1)-
Donderdag -
Vrijdag -c Talen en automaten HG00.068(2)-

periode t/m

Tentamens:

Op dit algemene rooster zijn de volgende uitzonderingen:

Collegevrije dagen:

Looptijden colleges:

Looptijden niet getoonde colleges:

Voetnoten:

(1) vanaf 12 november 2008
(2) vanaf 14 november 2008

Dit rooster kan, modulo technische beperkingen bij grote aantallen vakken, ook zonder cookie worden opgevraagd door deze link te bookmarken.

Rooster zoals getoond op 14 november 2018. De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud

Click hier voor een ical file van dit rooster