Rooster studiejaar 2008/2009

Dit rooster omvat de volgende cursussen: IPI001. Dit rooster is gegenereerd op basis van keuzes die je eerder hebt gemaakt. Je kunt een ander rooster bekijken door het cursuspakket aan te passen.

Dit is een overzichtsrooster voor de periode van 1 sep 2008 tot 14 sep 2008. Rooster

Gegenereerd rooster

Dag 8:30 9:30 10:30 11:30 Pauze 13:30 14:30 15:30 16:30
Maandag Introductie Informatica en Informatiekunde HG00.062(1)
Dinsdag Introductie Informatica en Informatiekunde HG00.071(2)
Woensdag Introductie Informatica en Informatiekunde HG00.071(3)
Donderdag Introductie Informatica en Informatiekunde HG00.071(4)
Vrijdag Introductie Informatica en Informatiekunde HG00.068(5)

periode t/m

Tentamens:

Op dit algemene rooster zijn de volgende uitzonderingen:

Looptijden colleges:

Looptijden niet getoonde colleges:

Voetnoten:

(1) vanaf 13.30 extra zaal HG00.058
(2) vanaf 13.30 extra zaal HG01.058
(3) vanaf 13.30 extra zaal HFML0220
(4) vanaf 13.30 extra zaal HG01.058 + TK HG00.023
(5) vanaf 13.30 extra zaal HG00.071

Dit rooster kan, modulo technische beperkingen bij grote aantallen vakken, ook zonder cookie worden opgevraagd door deze link te bookmarken.

Rooster zoals getoond op 15 november 2018. De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud

Click hier voor een ical file van dit rooster