Prof. C.H.A. Koster: "Uit de Oertijd"

Abstract:
In mijn voordracht beschrijf ik de genesis van de studierichting Informatica in Nijmegen.

In augustus 1976 begon ik als hoogleraar Informatica te Nijmegen, met als opdracht van het College van Bestuur, het hoofd- en bijvak onderwijs Informatica op poten te zetten. Vijf jaar later opende de hoofdvakstudie Informatica de poorten.

Ik zal u deelgenoot maken van datgene wat allemaal heeft moeten gebeuren voor de studierichting kon worden ingevuld, van de byzantijnse verwikkelingen op landelijk en instellingsniveau, de personen in herinnering brengen die alles op alles hebben gezet om de studierichting mogelijk te maken en vervolgens vorm te geven en de bizarre avonturen die dit opleverde.(terug)