Prof. Theo van der Weide: "Kwaliteit en modellering"

Abstract:
Het centrale onderzoeksthema van ICIS is: Quality of Software. Al vaker is er op gewezen hoe groot het belang van het onderliggende conceptuele model is voor deze kwaliteit.

Het aardige van modelleren is dat hier de grens formeel-informeel overschreden dient te worden terwijl men, zowel vanuit de informele als vanuit de formele kant bekeken, het idee moet hebben dat het model correct is.

In deze voordracht wordt een globaal modelleringsalgoritme beschreven, uitgevoerd door menselijke processoren. Uitgaande van bepaalde eigenschappen van die processoren wordt de correctheid van dit algoritme beargumenteerd. Vervolgens kijken we naar de convergentie, en leiden een soort wet van de grote getallen af.: onder de gestelde eisen zal het modelleringsproces op den duur leiden tot een correct model.(terug)