Enkele aanvullingen en correcties op in de media verschenen berichten over GSM.

Er zijn de laatste maanden tegenstrijdige berichten verschenen over de afluisterbaarheid van mobiel telefoonverkeer via GSM. Er wordt op dit gebied snel geclaimd dat gesprekken of SMS berichten uit de lucht gehaald kunnen worden met goedkope apparatuur.

Tot nu toe is dat niet gedemonstreerd voor GSM gesprekken. De oorzaak van de moeilijkheid, die nog niet overwonnen is, ligt in het steeds wisselen van de frequentie waarop het gesprek gevoerd wordt. Met goedkope apparatuur is het nu niet mogelijk dergelijke wisselingen te volgen.

SMS berichten hoeven niet te wisselen van frequentie. Het opvangen daarvan kan al wel met goedkope apparatuur.

Sommige berichten citeren mij dat ik de waarschuwingen over de veiligheid van GSM "prematuur" zou vinden. Dat is niet zo. Mede gezien bovenstaande punten is het zeer verstandig om rekening te houden met het daadwerkelijk breken van de beveiliging van GSM. Mensen die bijvoorbeeld voor hun bedrijf of prive regelmatig gevoelige gesprekken voeren kunnen beter snel overschakelen op UMTS. De komende tijd zijn veel verschillende praktische aanvallen op GSM te verwachten.