Afstudeerprojecten bij de LOOP groep binnen ITT

De LOOP groep (o.a. Jacobs, Poll, Meijer, van den Berg) werkt aan formele methoden voor object-georienteerde talen en aan security issues. Deze onderwerpen komen samen in een belangrijk toepassingsgebied: de nieuwe generatie van smart cards, waarop kleine Java programma's kunnen draaien.

Betrouwbaarheid van deze kaarten, van de programma's die erop draaien, en van de manier waarop ze gebruikt worden, is van groot belang. De LOOP groep is coordinator van een EG-project VerifiCard op dit gebied, en wordt ondersteund met een zogenaamde Pionier subsidie van NWO.

Er bestaan hier veel afstudeermogelijkheden op het gebied van security en programma correctheid, bijv.

Heb je belangstelling, neem dan gerust contact op met een van de bovengenoemde mensen.