IPK001: Formeel Denken

Docenten

Stof

Het dictaat staat als pdf file op deze webpagina. De hoofdstukken van het dictaat zijn:

Over ieder hoofdstuk zal een toets worden afgenomen (deze toetsen zijn niet verplicht, de beoordeling aan eind van de cursus is door middel van een tentamen). De toetsen kunnen evenwel worden gebruikt om het eindcijfer te verbeteren, volgens de formule verder op deze pagina.

Rooster

De coördinaten van de cursus zijn:

Zowel op dinsdag als op woensdag wordt een combinatie van werkcollege en hoorcollege gegeven. De toetsen duren altijd drie kwartier, 16.45–17.30, en worden voorafgegaan (behalve de inhaaltoets) door een responsiecollege.

week datum 1e uur 2e uur opmerkingen
werkcollege hoorcollege
responsiecollege toets
36 2 september geen college
3 september 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Twee uur hoorcollege
37 9 september 1: A, B, C, D 1.5, 1.6, 1.7
10 september 1: E, F, G, H, I 2.1, 2.2
38 16 september recap toets 1 HG00.304; HG00.307; HG00.058
17 september 2: A, B, C, D 2.3
39 23 september 2: E, F, G, H, I, J 2.4
24 september 2: K, L, M 3.1
40 30 september recap toets 2 HG00.304; LIN4; HG00.058
1 oktober 3: A, B 3.2
41 7 oktober 3: C, D, E 3.3
8 oktober 3: F, G, H 3.3, 3.4
42 14 oktober 3: I, J, K, L, M 3.5, 3.6
15 oktober 3: N, O, P, Q, R 3.6
43 21 oktober 3: S, T, U, V geen college
22 oktober recap toets 3 LIN4; LIN6; HG02.028
44 28 oktober kwartaalonderbreking
29 oktober kwartaalonderbreking
45 4 november kwartaalonderbreking
5 november kwartaalonderbreking
46 11 november 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Twee uur hoorcollege
12 november 4: C, D, E, F, G, H (en eventueel A, B, I) 4.5, 4.6, 4.7 Vanaf nu zaal CC5 op woensdag
47 18 november 4: J, K, L, M, N, O, P 4.8
19 november 4: Q, R, S 4.8
48 25 november 4: T, U, V, W 4.9 Let op: het hoorcollege begint al om 16:35!
26 november 4: X, Y, Z 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
49 2 december recap toets 4 HG00.304; HG00.307; HG00.071
3 december 5: A, B, C, D, E, F 5.5
50 9 december 5: G, H, I 5.6
10 december 5: J, K, L, M, N, O toepassingen
51 16 december recap toets 5 HG00.304; LIN8; HG02.032
17 december geen college
52 23 december kerstvakantie
24 december kerstvakantie
1 30 december kerstvakantie
31 december kerstvakantie
2 5 januari recap: oud tentamen Maandagmorgen, 08.45--10.30, LIN4
7 januari inhaaltoets CC5
3 12 januari geen college
14 januari geen college
4 19 januari kwartaalonderbreking
21 januari kwartaalonderbreking
5 26 januari kwartaalonderbreking
28 januari vragenuur HG00.304, 15.45--16.30
29 januari tentamen HAL 2, 08.30--11.30
19 6 mei hertentamen HG00.310, 08.30--11.30

(Deze tabel wordt gedurende het semester eventueel aangepast naar de laatste inzichten.)

In de rode vakjes kun je op de sectienummers klikken voor video's van twee jaar geleden (een pagina met de lijst van deze video's staat ook op podcast.science.ru.nl). Dit werkt mogelijk alleen binnen het netwerk van de RU.

Beoordeling

Let op: als een service geven we hier de ons bekende informatie over het (her)tentamen, maar deze pagina wordt met de hand bijgewerkt. Check dus altijd het officiële rooster voor de laatste informatie!

Het eindcijfer is

max(tentamen, (gemiddelde van de vijf beste toetsen + tentamen)/2)

Eindcijfers worden op halven afgerond. Echter, indien dit afgeronde cijfer een 5.5 oplevert wordt individueel bepaald of het een 5.0 of een 6.0 wordt.

Zowel de toetsen als het tentamen zijn "gesloten boek". De inhaaltoets is ook toegankelijk voor studenten die alle andere toetsen hebben gedaan (in dat geval tellen de beste vijf van de zes).

Studenten die de cursus Beweren en Bewijzen al met een voldoende hebben afgerond, kunnen volstaan met het afleggen van de toetsen over de laatste drie hoofdstukken van de syllabus. Indien ze voor deze drie toetsen gemiddeld een voldoende halen, kunnen ze dit gemiddelde als eindcijfer laten tellen. In dat geval hoeven ze het eindtentamen niet te maken.

Uitwerkingen

Het bestand met de uitwerkingen wordt normaal gesproken elk weekend handmatig uitgebreid met de uitwerkingen van de opgaven uit de voorafgaande week. Soms vergeten we dit, dus als je te lang moet wachten, laat het ons horen! De uitwerkingen komen via een ander kanaal ook in Blackboard, dus daar kun je ook kijken als je iets mist.

Toetsen en Tentamens

Toetsen van dit jaar

Toetsen van vorig jaar

Toetsen van eervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereereereervorig jaar

Toetsen en tentamens van eereereereereereereereereervorig jaar

Nog oudere toetsen

En een nóg oudere toets

I know regular expressions!

[Everybody stand back.]