Materiaal bij de B3-cursus "Systematisch bouwen van informatiesystemen"


a) De cursus van voorjaar 2007

Zie hier de cursusbeschrijving.
 

Ga naar het  B3-collegedictaat en bijbehorende bestanden

Ga naar de  B3-practicumopdrachten en bijbehorende bestanden


 

b) Voor de cursussen in voorjaar 2008 en 2009 is 'Blackboard' ter verspreiding van cursusmaterialen gebruikt

We geven hier de web-applicatie-handouts van de cursus in voorjaar 2009.

 

Cursusdocent:     Ger Paulussen