Collegedictaat IS0-cursus: Informatiesystemen in hun context

Inhoud:

Hfdst 1 over Databases en DBMS Bijlage over klassieke gegevensmodellen
Bijlage over client/server-architectuur

Hfdst 2 over SQL (Structured Query Language)

Hfdst 3 over Organisatie-modellering

Hfdst 4 over Informatieanalyse en database-ontwerp

Bijlage bij dit hfdst 4: Guide to FORML
Hoofdstuk 3 van ORM-boek T. Halpin

Hfdst 5 over SQL(86): DDL, Insert/Update/Delete, Commit, Grant

Integriteitsbewaking bij relationele databases
Systeemtabellen bij relationele databases

Hfdst 6 over 'inleiding relationele algebra' en 'SQL92'

Bekijk in plaats van een hoofdstuk hierover de sheets over dit onderwerp.

Hfdst 7 over (Graphical) user interfaces

Bijlage het maken van User Interfaces in MS Access
Bijlage (indien nodig): Microsoft's Design Guidelines.zip voor User Interfaces.

Hfdst 8 over XML en datamodellering

DTD/XML-parser 'XML Validator' bereikbaar via: URL bij MicroSoft

Hfdst 9 over modellering via OO/UML en ER

Procesmodellering (via objectgerichte aanpak)
Data modeling in UML and ORM: a comparison
Entity Relationship modeling from an ORM perspective (Part 1)