Leertaak 3

Normalisatie in termherschrijfsystemen

Achtergrond

Omdat 'berekenen' in de herschrijfwereld overeenkomt met het vinden van een normaalvorm, speelt normalisatie een belangrijke rol in de toepassing van herschrijfsystemen als berekeningsmodel.

Zwakke normalisatie drukt uit dat alle termen een normaalvorm hebben. Sterke normalisatie drukt uit dat er geen oneindige berekeningen bestaan.

We komen technieken tegen voor het aantonen van sterke normalisatie, in het bijzonder het kiezen van polynomiale interpretaties.

Leerdoel

Na het voltooien van deze taak kunt u

Instructie

  1. Lees het dictaat tot en met pagina 38.
  2. Maak opgaven 6, 9, 10, 11 en 12 van de bijlage.
  3. Maak opgave 7 of 8.