Werkstuk

Opzet van het werkstuk

Werkwijze

In het werkstuk laat u zien dat u semantische technieken kunt ontwikkelen en toepassen 'in het wild'. Het onderwerp is vrij te kiezen. We hebben enkele suggesties op een rijtje gezet. Ook werkstukken van vorige jaren kunnen als inspiratiebron dienen.

Het product is een artikel waarin in elk geval aan de orde komen: een syntactische beschrijving, een semantische beschrijving en een nadere analyse (een interessante eigenschap, vergelijking, case study, ...). Als u nieuwe beschrijvingstechnieken ontwikkelt, licht u deze toe.

Elk groepje levert een aantal tussenproducten op (zie de planning verderop) en neemt deel aan enkele gezamenlijke werkbesprekingen. Tussentijds is het mogelijk om individueel advies te krijgen.

U dient het werkstuk in het Engels te schrijven en met LaTeX te maken en u levert het definitieve werkstuk als PDF op.

Dit onderdeel van de cursus wordt afgerond met een bespreking van het werkstuk met de docenten. Dit gesprek is onderdeel van de toetsing, maar heeft het karakter van een inhoudelijke (werk)bespreking met collega-semantici. Het gaat dan om verduidelijking van details, reflecteren op gemaakte keuzes, afwegen van alternatieven en beschouwen van de reikwijdte van het werk.

Beoordeling

Bij de beoordeling worden betrokken:

Natuurlijk voldoet het werkstuk aan een paar basisvoorwaarden: het is verzorgd, opbouw en structuur zijn helder, het taalgebruik is in orde en de presentatievorm past bij het gekozen onderwerp en de lezers.

Aandachtspunten bij de beoordeling van het werkstuk zijn:

 1. afbakening, vraagstelling, relevantie,
 2. aanpak met formele methoden, introductie van adequate technische begrippen,
 3. correctheid, technische accuratesse,
 4. toelichting, uitleg,
 5. breedte, diepgang,
 6. originaliteit, elegantie,
 7. volledigheid, verwijzingen, (indien van toepassing) relatie met de cursus.

De aspecten 2, 3 en 4 wegen het zwaarst bij de beoordeling. In het bijzonder: als je voor één van deze aspecten onvoldoende scoort, kan het eindcijfer voor het werkstuk niet hoger zijn dan 5.

Data

Zie het geïntegreerde weekoverzicht voor de belangrijke data met betrekking tot het werkstuk.

Groepen en onderwerpen

Sta je hier niet in terwijl je toch iets hebt doorgegeven neem dan contact op met Engelbert. Tevens wil het feit dat je hier genoemd staat niet zeggen dat je onderwerp goed geschikt is. (Daar kom je als het goed is zelf achter bij de zogenaamde 'Eerste versie'.) Het is vooral bedoeld om aan te geven wat er reeds gekozen is.
 1. Janne van den Hout, Aaron Visschedijk en Thijs Voncken: Referentietypes in C.
 2. Leo Cornelissen, Joris den Elzen en Bart Gruppen: Befunge.
 3. Robin Elbers, Patrick Hilhorst en Hendrik Werner: List comprehensions in Python.
 4. Michel Droste en Stefan Schrijvers: Iterators en Yields in C♯
 5. Nathan van Beusekom, Gia Linh Hoang en Timo Schrijvers: Shakespeare