Werkwijze

Colleges

Een normale week begint met een hoorcollege van twee uur op woensdag. Vervolgens is er op donderdag een werkcollege van twee uur. Tijdens het eerste uur zal er klassikaal naar opgaven gekeken worden. Tijdens het tweede uur dient er individueel aan de opgaven gewerkt te worden.

Toetsen

Er zijn twee toetsen die telkens over de afgelopen twee hoofdstukken gaan. De toetsen worden afgenomen tijdens het hoorcollege. Ze zijn niet verplicht maar kunnen een bonus opleveren voor het eindcijfer.

Kijk in het weekoverzicht voor de exacte data van de toetsen. Elke toets duurt 45 minuten en is gesloten boek.

Tentamen

Iedereen moet het schriftelijke tentamen maken. Dat levert een tentamencijfer TE op. Daarnaast leveren de twee toetsen de cijfers TO1 en TO2 op. Het eindcijfer wordt bepaald met de volgende formule: MAX(TE, (2*TE+TO1+TO2)/4).

Communicatie

Bij dit vak wordt Blackboard gebruikt voor de communicatie. Zorg dus dat je netjes staat ingeschreven voor dit vak.