Cursusmateriaal

Dictaten

Deze dictaten bevatten alle stof die behandeld wordt bij dit vak.

Website Formeel Denken

Op www.cs.ru.nl/~freek/courses/fd-2013 staat het werkschema voor Formeel Denken. Hierin is precies aangegeven wat er welke les behandeld wordt.

Slides

Tijdens de hoorcolleges van het deel Combinatoriek wordt gebruik gemaakt van slides. Deze zullen na afloop beschikbaar worden gesteld via Blackboard.