Zie ook www.cs.ru.nl/~freek/courses/fd-2014. Daar staat het werkschema voor Formeel Denken. Hierin is precies aangegeven wat er welke les behandeld wordt.