Werkwijze

Colleges

Bij Formeel Denken is het normale patroon dat elk blok van twee uur start met één uur werkcollege en daarna één uur hoorcollege. Alleen bestaat het eerste blok gewoon uit twee uur hoorcollege. Bij Combinatoriek is er een hoorcollege van twee uur op woensdag en een werkcollege van twee uur op maandag. Tijdens het eerste uur van het werkcollege zal er klassikaal naar opgaven gekeken worden. Tijdens het tweede uur dient er individueel aan de opgaven gewerkt te worden.

Toetsen

Zowel het deel van Formeel Denken als het deel van Combinatoriek wordt afgesloten met een toets. Ze zijn niet verplicht maar kunnen een bonus opleveren voor het eindcijfer.

Kijk in het weekoverzicht voor de exacte data van de toetsen. Elke toets duurt 45 minuten en is gesloten boek.

Maple opdracht

Nadat de theorie behandeld is, dient er een Maple-opdracht gemaakt te worden om ook eens daadwerkelijk rekenwerk voor moeilijkere problemen te kunnen uitvoeren. Deze opdracht heeft geen invloed op je eindcijfer, maar hij moet wel als voldoende zijn beoordeeld om aan het tentamen te mogen deelnemen.

Tentamen

Iedereen moet het schriftelijke tentamen maken. Dat levert een tentamencijfer TE op. Daarnaast leveren de twee toetsen de cijfers TO1 en TO2 op. Het eindcijfer wordt bepaald met de volgende formule: MAX(TE, (2*TE+TO1+TO2)/4).

Communicatie

Bij dit vak wordt Blackboard gebruikt voor de communicatie. Zorg dus dat je netjes staat ingeschreven voor dit vak.