Cursusmateriaal

Lesmateriaal

Voor het deel van Formeel Denken worden dictaten gebruikt, voor het deel van Combinatoriek een boek.

Website Formeel Denken

Op www.cs.ru.nl/~freek/courses/fd-2015 staat het werkschema voor Formeel Denken. Hierin is precies aangegeven wat er welke les behandeld wordt.

Slides

Tijdens de hoorcolleges van het deel Combinatoriek wordt gebruik gemaakt van slides. Deze zullen na afloop beschikbaar worden gesteld via Blackboard.