Werkstuk

Opzet van het werkstuk

Werkwijze

In het werkstuk laat u zien dat u semantische technieken kunt ontwikkelen en toepassen 'in het wild'. Het onderwerp is vrij te kiezen. We hebben enkele suggesties op een rijtje gezet. Ook werkstukken van vorige jaren kunnen als inspiratiebron dienen.

Het product is een artikel waarin in elk geval aan de orde komen: een syntactische beschrijving, een semantische beschrijving en een nadere analyse (een interessante eigenschap, vergelijking, case study, ...). Als u nieuwe beschrijvingstechnieken ontwikkelt, licht u deze toe.

Elk groepje levert een aantal tussenproducten op (zie de planning verderop) en neemt deel aan enkele gezamenlijke werkbesprekingen. Tussentijds is het mogelijk om individueel advies te krijgen.

U levert het definitieve werkstuk in elektronische vorm (PDF) op.

Dit onderdeel van de cursus wordt afgerond met een bespreking van het werkstuk met de docenten. Dit gesprek is onderdeel van de toetsing, maar heeft het karakter van een inhoudelijke (werk)bespreking met collega-semantici. Het gaat dan om verduidelijking van details, reflecteren op gemaakte keuzes, afwegen van alternatieven en beschouwen van de reikwijdte van het werk.

Beoordeling

Bij de beoordeling worden betrokken:

Natuurlijk voldoet het werkstuk aan een paar basisvoorwaarden: het is verzorgd, opbouw en structuur zijn helder, het taalgebruik is in orde en de presentatievorm past bij het gekozen onderwerp en de lezers.

Aandachtspunten bij de beoordeling van het werkstuk zijn:

 1. afbakening, vraagstelling, relevantie,
 2. aanpak met formele methoden, introductie van adequate technische begrippen,
 3. correctheid, technische accuratesse,
 4. toelichting, uitleg,
 5. breedte, diepgang,
 6. originaliteit, elegantie,
 7. volledigheid, verwijzingen, (indien van toepassing) relatie met de cursus.

De aspecten 2, 3 en 4 wegen het zwaarst bij de beoordeling. In het bijzonder: als je voor één van deze aspecten onvoldoende scoort, kan het eindcijfer voor het werkstuk niet hoger zijn dan 5.

Data

Zie het geïntegreerde weekoverzicht voor de belangrijke data met betrekking tot het werkstuk.

Groepen en onderwerpen

Sta je hier niet in terwijl je toch iets hebt doorgegeven neem dan contact op met Engelbert. Tevens wil het feit dat je hier genoemd staat niet zeggen dat je onderwerp goedgekeurd is. Het is vooral bedoeld om aan te geven wat er reeds gekozen is.
 1. Sanne Boumans en Patrick Tan: functies in de taal Simple
 2. Mart Lubbers en Marjolein Zwerver: Piet
 3. Sven Arissen en Koen Vijverberg: structmechanisme in C++ of formele semantiek voor standaardisatie van XML
 4. Stijn Voss en Robin Wellner: Object inheritance in Javascript
 5. Emma Gerritse en Démian Janssen: reguliere expressies in Perl of Java
 6. Laurens van den Bercken en Jeftha Spunda: Karel
 7. Martin Huyben en Dion van de Vooren: Linkedlist-concept in Java
 8. Willem van Summeren: Threads in Java
 9. Leon Botros en Matjah Sonneveld: Taxi
 10. Tom van Bussel en Sjors Clabbers: semantiek van classes als structs met functies, eventueel ook overerving.
 11. Tom Evers en Martijn Nanne: Lolcode
 12. Koen Basten en Tim Janssen: Google Go
 13. Simon Brugman: ETA
 14. Maarten Schellevis en Roland Verbruggen: Zeno