Werkwijze

Colleges en leertaken

Het grootste deel van deze cursus is taakgestuurd opgezet. Je volgt een wekelijkse cyclus van oriëntatie (hoorcollege), zelfstudie (leertaak) en nabespreking (responsiecollege). Elke leertaak heeft een vaste structuur, waarin bijvoorbeeld precies de leerdoelen en de op te leveren producten zijn gespecificeerd. Zo kun je ook (als je dat wilt) het cursusmateriaal zelfstandig en doelgericht doorwerken.

We hebben wekelijks twee bijeenkomsten: één voor het hoorcollege en de ander voor het responsiecollege.

Werkstuk

In het werkstuk laat je zien dat je semantische technieken kunt ontwikkelen en toepassen 'in het wild'. Het werkstuk is een co-productie van twee of drie studenten. We bespreken regelmatig de voortgang, zowel gezamenlijk als groepsgewijs.

Dit onderdeel van de cursus wordt afgerond met een bespreking van het werkstuk met de docenten. Dit gesprek is onderdeel van de toetsing, maar heeft het karakter van een inhoudelijke (werk)bespreking met collega-semantici.

Toetsing

De beoordeling is gebaseerd op drie resultaten:

Als je voor beide deeltentamens minstens een 3 hebt en voor hooguit één van de deeltentamens een beoordeling lager dan 5 hebt en bovendien voor het werkstuk minstens een 6 hebt behaald, is het eindcijfer voor Semantiek en Correctheid het gemiddelde van de drie resultaten. In andere gevallen is het eindcijfer het laagste van de drie. (De voorwaarde van het minstens een 3 hebben voor alle deeltentamens stond niet in de studiegids, maar is tijdens het eerste college bekend gemaakt.)

Herkansing

In augustus zal het mogelijk zijn om alle twee de deeltentamens te herkansen.

De regeling is als volgt.