Werkwijze

Colleges en leertaken

Het grootste deel van deze cursus is taakgestuurd opgezet. Je volgt een wekelijkse cyclus van oriëntatie (hoorcollege), zelfstudie (leertaak) en nabespreking (responsiecollege). Elke leertaak heeft een vaste structuur, waarin bijvoorbeeld precies de leerdoelen en de op te leveren producten zijn gespecificeerd. Zo kun je ook (als je dat wilt) het cursusmateriaal zelfstandig en doelgericht doorwerken.

We hebben wekelijks twee bijeenkomsten: normaal gesproken is de eerste voor het responsiecollege en de tweede voor het hoorcollege

Toetsing

Er is een schriftelijk tentamen in week 13 of 14 en een eveneens schriftelijk hertentamen in (vermoedelijk) week 20 of 21. (De tentamens worden t.z.t. door het facultaire onderwijscentrum ingeroosterd.)

Studenten die voor het eerste deeltentamen van het oude IBC008 een voldoende hebben gehaald, kunnen dit cijfer hergebruiken als het tentamencijfer voor IBC026. Deze studenten dienen zich in te schrijven voor het tentamen van IBC026 en contact op te nemen met de docenten.