Leertaak 5

Correctheidsregels, soundness en completeness

Achtergrond

Voor een uitbreiding van een programmeertaal specificeren we de syntax en operationele semantiek. Eventueel breiden we de correctheidscalculus uit met regels voor de betreffende nieuwe statements.

Omdat het formele systeem af en toe wordt uitgebreid, is het belangrijk om de 'meta-eigenschappen' consistentie (soundness) en volledigheid (completeness) te kunnen verifiëren.

Leerdoel

Na het voltooien van deze taak kunt u

Instructie

 1. Lees p. 183-190. Kernbegrippen:
 2. We breiden de taal While uit met nondeterministische keuze (or): zie p. 46 voor syntax en natuurlijke semantiek. Geef een bewijsregel (axiomatische semantiek) voor or.
 3. Toon aan dat uw bewijsregel sound is ten opzichte van de standaard semantiek.
 4. Laat zien dat de (misschien voor de hand liggende) alternatieve regel voor de toewijzing

  [asspalt] { true } x := a { x = a }

  niet sound is.
 5. Ontwerpers en gebruikers van bewijsregels en -tools hechten doorgaans meer waarde aan soundness dan aan completeness van hun systemen. Kunt u dit verklaren? Licht in uw betoog de betekenis en de wenselijkheid van beide eigenschappen kort toe.
 6. Bepaal de zwakste preconditie P in de volgende gevallen. Schrijf P zo simpel mogelijk op.
  1. { P } x := x+10 { x>0 }
  2. { P } x := x+x { x>0 }
  3. { P } x := x+y { x=2y }
  4. { P } x := x+y { x=-1 en y=1 }
  5. { P } x := 2*y; w := -x { x>y en y>0 en wx>=0 } (*)
  6. { P } x := x+1 { true }
  7. { P } x := (m+n) div 2 { m<=x<=n }
  8. { P } x := x div y { x = 7 }
  9. { P } z := 0 { er bestaat w zodat x^2 + y^2 = w^2 en z=0 }
  10. { P } if x = 2*y then x := 3 else y := x div 3 { x=3y }
  11. { P } if x = y then x := 0 else y := 0 { x = y }
  12. { P } if x < 0 then x := x+2 else skip { x>0 } (*)
  Opmerking: de regels met (*) zijn na het responsiecollege op triviale wijze aangepast.

Product

Reflectie