Home Research Education Publications Activities Resources About Me

D-Opdracht : Java Cards as Secure Object Store

 

Name 

Supervisor

Richard Brinkman  Dr. J.-H. Hoepman

Description

Enkele jaren geleden kwamen de eerste smart cards met een embedded Java virtual machine op de markt. Deze maken het mogelijk om applicaties op een smart card in Java te schrijven. In de JavaCard standaard communiceren deze applicaties via het ISO 7816 Tx protocol met de buitenwereld. Communicatie vindt dus plaats op een zeer laag abstractienivo, waarbij ook de beveiliging van de communicatie en de toegangscontrole tot de applicatie door de applicatieprogrammeur moet worden geprogrammeerd. Daarmee blijft het schrijven van smart card een specialistische bezigheid.

Doel van deze opdracht is om JavaCards als volwaardige secure objects stores te kunnen zien: communicatie met deze objecten moet plaats vinden via secure method invocation (SMI). De applicatie programmeur specificeert slechts het verieste beveilingsnivo en de gevraagde toegangscontrole op object en method nivo (vergelijkbaar met de standaard JAVA protected en private methods). De SMI-layer draagt zorg voor het bereiken van het gevraagde beveiligingsnivo. Taak van de student is een dergelijk SMI platform te specificeren en implementeren. Aandacht dient besteed te worden aan sleutelbeheer, integratie in de card life-cycle, en de relatie met standaarden als VISA OpenCard of middleware standaarden als CORBA.

Results

Richard Brinkman: "JavaCards As Secure Objects Network", Master Thesis, November 2002. PDF document

Location 

Period 

Supervisory committee

Intern  Dec 2001 - June 2002 
  • Dr. J.-H. Hoepman
  • Prof. P. Hartel
  • Prof. ir. E.F. Michiels
  • Dr. S. Etalle
 


Last Version -
(Note: changeover from CVS to dotless svn version numbers on Jan 19, 2008, and changeover to GIT versioning on May 30, 2013.)
Maintained by Jaap-Henk Hoepman
Email: jhh@cs.ru.nl